Neculai Hagiu

Feciorul lui Moş Patarachi. În sat îi spuneau Culai Vasenca. A participat la războiul ruso-japonez din 1904 – 1905 şi la primul război mondial. A făcut parte din garda personală a ţarului Nicolai al II-lea. Când s-a întors din slujba ţarului rus, purta la piept nişte cruci de fier aduse de la ţar, cu care se mândrea mult. Mergea vorba în sat că atunci când ţarul l-a decorat, dintre mai mulţi slujitori, l-a pupat pe obraz numai pe el, de aceea bărtenii uneori îl mai numeau „Vasenca pe care l-a pupat ţarul”.

Acest articol a fost scris de mine, Gheorghe Bulgaru din povestirile lui Ştefan Hagiu, strănepotul lui Moş Culai Vasenca. Ştefan Hagiu, la rândul său le-a aflat de la rudele sale, în particular de la Alexandru Hagiu. De asemenea, o parte a informaţiei a fost scrisă din povestirile lui Vladimir Fiodorovici. Anul 2008.

În tinereţe Neculai Gheorghievici Hagiu era un bărbat înalt, frumos si curajos. Fecior de părinţi bogaţi şi darnici, credincios şi slujitor în biserică.

În anii ’60 ai secolului trecut el era cel mai bătrân om din sat şi i-a povestit lui Vladimir Fiodorovici multe amănunte despre procesul sfinţirii bisericii, la care a fost prezent. De asemenea a povestit câte ceva despre biserica veche de lemn a satului pe care o ţinea minte din copilărie.

Neculai Hagiu a participat la două războaie: ruso-japonez din 1904 – 1905 şi I război mondial.

A fost decorat cu 4 (patru!) cruci numite în rusă „Георгиевские кресты”. Până la 1913 aceste cruci erau numite „Знаки Отличия Военного ордена святого Георгия”. Enciclopedia Liberă Wikipedia spune că cu asemenea cruci se decorau ostaşii care săvârşise fapte eroice deosebite în lupta împotriva duşmanului. Un ostaş putea primi un număr nelimitat de cruci, adică, atâtea cruci câte fapte eroice deosebite săvârşiseră.

Împreună cu aceste cruci, îşi mai capătă şi un nume nou – „Vasenca pe care l-a pupat ţarul”. Acest nume, din spusele rudelor sale, avea la bază o întâmplare reală.

Faptul că a fost ales să facă parte din garda personală a ţarului Nicolai al II-lea ne spune că a fost un om puternic şi destoinic.

Moş Culai Vasenca a crescut 4 feciori şi 2 fiici. Feciorii: Simion (Senea), Neculai (Culiţă), Ion (Vanea) şi Vasile (Vasea). Fiicele: Dona şi Saşa.

Cât despre feciorii săi, se ştie că Ion Hagiu, când s-a început cel de al doilea război mondial era marinar în armata română şi astfel a luptat de partea României. Acest Ion Hagiu, de asemenea este un bărtean cu merite, despre care veţi afla foarte multe amănunte.

Iar alt fecior de-a lui Moş Culai, Vasile a luptat de partea sovieticilor. Era tanchist. Nu s-a întors de la război, deoarece a fost împuşcat de un snaiper nu departe de Berlin, pe 5 mai 1945, adică cu câteva zile înainte de Victorie.

Aşa i-a despărţit soarta: doi fraţi au luptat de părţi diferite.

Fiica lui Vasile Hagiu este măritată cu Constantin Cojocaru (Ticu Cojocaru), care trăiesc acum în casa unde a trăit moş Culai Vasenca.